Sedumtak

Färdigt gräs fungerar utmärkt som sedumtak på hus. Platonmatta läggs underst och ovanpå läggs tre lager gräsmatta. De två första lagren ska läggas med gräset ner och jorden upp. Sista lagret läggs med gräset upp.

Underhåll av sedumtak
Normalt krävs ingen bevattning men om det blir längre tids torka mer än 1 månad bör det vattnas en gång, sedum tål mycket långvarig torka. Sedum ska inte klippas.

Här hittar du våra priser på gräs när du ska lägga grästak.